tamias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamias.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tamias

    chipmunks of eastern North America

    Synonyms: genus Tamias

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).