genus scolymus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus scolymus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus scolymus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus scolymus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus scolymus

    Similar:

    scolymus: small genus of thistlelike herbs of the Mediterranean region

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).