genus salix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus salix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus salix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus salix.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus salix

    Similar:

    salix: a large and widespread genus varying in size from small shrubs to large trees: willows

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).