genus paphiopedilum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus paphiopedilum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus paphiopedilum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus paphiopedilum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus paphiopedilum

    Similar:

    paphiopedilum: horticulturally important genus of mainly terrestrial orchids including many hybrids; southeastern Asia and Indonesia to Philippines and Solomon Islands; Paphiopedilum species sometimes included in genus Cypripedium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).