paphiopedilum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paphiopedilum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paphiopedilum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paphiopedilum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paphiopedilum

    horticulturally important genus of mainly terrestrial orchids including many hybrids; southeastern Asia and Indonesia to Philippines and Solomon Islands; Paphiopedilum species sometimes included in genus Cypripedium

    Synonyms: genus Paphiopedilum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).