genus otis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus otis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus otis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus otis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus otis

    Similar:

    otis: type genus of the Otididae: European bustard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).