genus gleichenia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus gleichenia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus gleichenia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus gleichenia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus gleichenia

    Similar:

    gleichenia: type genus of Gleicheniaceae: leptosporangiate ferns with sessile sporangia; South Africa to Malaysia and New Zealand

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).