genus fissurella nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus fissurella nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus fissurella giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus fissurella.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus fissurella

    Similar:

    fissurella: type genus of the family Fissurellidae: keyhole limpets

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).