genus cheilanthes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus cheilanthes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus cheilanthes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus cheilanthes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus cheilanthes

    Similar:

    cheilanthes: small evergreen ferns: lipferns; in some classifications placed in family Polypodiaceae or Adiantaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).