cheilanthes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cheilanthes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cheilanthes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cheilanthes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cheilanthes

    small evergreen ferns: lipferns; in some classifications placed in family Polypodiaceae or Adiantaceae

    Synonyms: genus Cheilanthes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).