genus cercis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus cercis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus cercis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus cercis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus cercis

    Similar:

    cercis: deciduous shrubs and trees of eastern Asia, southern Europe and the United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).