cercis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cercis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cercis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cercis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cercis

    deciduous shrubs and trees of eastern Asia, southern Europe and the United States

    Synonyms: genus Cercis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).