cercis canadensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cercis canadensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cercis canadensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cercis canadensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cercis canadensis

    Similar:

    redbud: small shrubby tree of eastern North America similar to the Judas tree having usually pink flowers; found in damp sheltered underwood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).