redbud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

redbud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm redbud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của redbud.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • redbud

    small shrubby tree of eastern North America similar to the Judas tree having usually pink flowers; found in damp sheltered underwood

    Synonyms: Cercis canadensis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).