genus arceuthobium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus arceuthobium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus arceuthobium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus arceuthobium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus arceuthobium

    Similar:

    arceuthobium: genus of chiefly American plants parasitic on conifers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).