genus araneus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus araneus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus araneus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus araneus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus araneus

    Similar:

    aranea: a genus of orb-weaving spiders including common garden spiders and barn spiders

    Synonyms: genus Aranea, Araneus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).