genus aranea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus aranea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus aranea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus aranea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus aranea

    Similar:

    aranea: a genus of orb-weaving spiders including common garden spiders and barn spiders

    Synonyms: Araneus, genus Araneus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).