genus aphis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus aphis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus aphis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus aphis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus aphis

    Similar:

    aphis: type genus of the Aphididae: injurious to fruit trees and vegetables

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).