aphis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphis.

Từ điển Anh Việt

 • aphis

  /'eifis/

  * danh từ, số nhiều aphides

  (động vật học) giống rệp vừng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aphis

  type genus of the Aphididae: injurious to fruit trees and vegetables

  Synonyms: genus Aphis