aphis lion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphis lion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphis lion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphis lion.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aphis lion

    Similar:

    aphid lion: carnivorous larva of lacewing flies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).