genus ancylus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus ancylus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus ancylus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus ancylus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus ancylus

    Similar:

    ancylus: type genus of the family Ancylidae: river limpet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).