genus anabas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus anabas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus anabas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus anabas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus anabas

    Similar:

    anabas: the type genus of the family Anabantidae; small fish that resemble perch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).