genus alsobia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus alsobia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus alsobia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus alsobia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus alsobia

    Similar:

    alsobia: tropical American herbs sometimes included in genus Episcia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).