gas tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas tube

  * kỹ thuật

  đèn có khí

  đèn phóng điện khí

  điện tử & viễn thông:

  đèn (có) khí