gaster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gaster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gaster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gaster.

Từ điển Anh Việt

 • gaster

  * danh từ

  (giải phẫu) da dày

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gaster

  * kỹ thuật

  y học:

  dạ dày