gasp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gasp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gasp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gasp.

Từ điển Anh Việt

 • gasp

  /gɑ:sp/

  * danh từ

  sự thở hổn hển

  at one's last gasp

  đến lúc sắp thở hắt ra, đến lúc sắp chết

  to give a gasp

  há hốc miệng ra (vì kinh ngạc)

  * động từ

  thở hổn hển

  to gasp for breath: thở hổn hển

  há hốc miệng vì kinh ngạc

  to grasp for

  khao khát, ước ao

  to gasp for liberty: khao khát tự do

  to gasp out

  nói hổn hển

  to gasp out one's life

  thở hắt ra, chết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gasp

  a short labored intake of breath with the mouth open

  she gave a gasp and fainted

  Synonyms: pant

  Similar:

  pant: breathe noisily, as when one is exhausted

  The runners reached the finish line, panting heavily

  Synonyms: puff, heave