gasplant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gasplant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gasplant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gasplant.

Từ điển Anh Việt

  • gasplant

    (danh từ)

    nhà máy sản xuất khí