gas-oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-oil.

Từ điển Anh Việt

  • gas-oil

    * danh từ

    nhiên liệu điêzen