gas tar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas tar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas tar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas tar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas tar

  * kỹ thuật

  dầu cốc

  hắc ín khí than

  nhựa than đá

  xây dựng:

  guđrôn khí

  hóa học & vật liệu:

  guđron khí than đá