gascon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gascon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gascon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gascon.

Từ điển Anh Việt

  • gascon

    /'gæskən/

    * danh từ

    người xứ Ga-xcô-nhơ

    người khoe khoang khoác lác