gascony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gascony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gascony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gascony.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gascony

    Similar:

    gascogne: a region of southwestern France

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).