gascogne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gascogne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gascogne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gascogne.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gascogne

    a region of southwestern France

    Synonyms: Gascony

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).