gassed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gassed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gassed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gassed.

Từ điển Anh Việt

  • gassed

    * tính từ

    bị nhiễm khí độc