gas tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas tap.

Từ điển Anh Việt

 • gas tap

  * danh từ

  vòi khoá khí

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas tap

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  tarô cắt ren ống