gasser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gasser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gasser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gasser.

Từ điển Anh Việt

 • gasser

  * danh từ

  lỗ khoan khí

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gasser

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  giếng khí đốt