gasket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gasket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gasket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gasket.

Từ điển Anh Việt

 • gasket

  /'gæskit/

  * danh từ

  (hàng hải) dây thừng nhỏ (để cuốn buồm vào cột)

  (kỹ thuật) miếng đệm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gasket

  * kỹ thuật

  cái đệm

  đệm khí

  đệm lót

  lớp đệm

  miếng đệm

  miệng đệm

  miếng đệm dẹt

  miếng lót

  mối đệm kín

  sự đệm kín

  tấm lót

  vật độn

  vòng bít

  vòng bít kín

  vòng đệm

  vòng đệm dẹt

  vòng đệm kín

  xây dựng:

  dây thừng nhỏ

  giao thông & vận tải:

  gioăng làm kín

  cơ khí & công trình:

  vật đệm

  toán & tin:

  vật lộn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gasket

  seal consisting of a ring for packing pistons or sealing a pipe joint