gasketed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gasketed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gasketed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gasketed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gasketed

    * kỹ thuật

    đặt đệm

    đệm