gas trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas trap

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bẫy khí

  xây dựng:

  van ga