follow rest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow rest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow rest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow rest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • follow rest

    * kỹ thuật

    giá đỡ di động

    lunet di động