follower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follower.

Từ điển Anh Việt

 • follower

  /'fɔlouə/

  * danh từ

  người theo, người theo dõi; người theo (đảng, phái...)

  người bắt chước, người theo gót

  người tình của cô hầu gái

  môn đệ, môn đồ

  người hầu

  (kỹ thuật) bộ phận bị dẫn

 • follower

  (máy tính) bộ nhắc lại, mắc sao lại, bộ theo dõi

  automatic curve f. bộ sao lại các đường cong tự động

  cam f. bộ sao lại cam

  curve f. bộ theo dõi đường cong

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • follower

  * kỹ thuật

  bánh lăn theo

  bộ theo dõi

  cấu bị dẫn

  máy khoan sau, máy khoan hoàn thiện, thanh đẩy cam

  theo dõi

  toán & tin:

  bộ lặp

  bộ nhắc lại

  mắt sao lại

  vật lý:

  khâu bị dẫn

  khâu bị động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • follower

  a person who accepts the leadership of another

  Antonyms: leader

  someone who travels behind or pursues another