follow-on tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow-on tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow-on tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow-on tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • follow-on tool

  * kỹ thuật

  công cụ bám sát

  cơ khí & công trình:

  công cụ làm theo

  công cụ tiến tuần tự