follow current nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

follow current nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm follow current giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của follow current.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • follow current

  * kỹ thuật

  dòng theo, dòng phóng theo

  điện lạnh:

  dòng điện quá áp

  dòng điện tràn áp

  điện:

  dòng điện theo sau