crystal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal.

Từ điển Anh Việt

 • crystal

  /'kristl/

  * danh từ

  tinh thể

  single crystal: tinh thể đơn

  organic crystal: tinh thể hữu cơ

  pha lê; đồ pha lê

  (thơ ca) vật trong suốt như pha lê (tuyết, nước, con mắt...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mặt kính đồng hồ

  (định ngữ) bằng pha lê; như pha lê

 • crystal

  (Tech) tinh thể ; thủy tinh, pha lê; thuộc kết tinh; thuộc thủy tinh

 • crystal

  tinh thể; bán dẫn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crystal

  * kinh tế

  tinh khiết

  tinh thể

  trong suốt

  * kỹ thuật

  bán dẫn

  đồ pha lê

  hàng pha lê

  tinh thể

  hóa học & vật liệu:

  pha lê

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crystal

  a solid formed by the solidification of a chemical and having a highly regular atomic structure

  a crystalline element used as a component in various electronic devices

  a rock formed by the solidification of a substance; has regularly repeating internal structure; external plane faces

  Synonyms: crystallization

  glassware made of quartz

  a protective cover that protects the face of a watch

  Synonyms: watch crystal, watch glass

  Similar:

  quartz glass: colorless glass made of almost pure silica

  Synonyms: quartz, vitreous silica, lechatelierite