crystalloid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystalloid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystalloid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystalloid.

Từ điển Anh Việt

 • crystalloid

  /'kristəlɔid/

  * tính từ

  á tinh

  * danh từ

  chất á tinh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crystalloid

  * kỹ thuật

  tinh thể

  y học:

  á tinh

  chất á tinh

  điện lạnh:

  dạng tinh thể