crystal set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal set.

Từ điển Anh Việt

 • crystal set

  * danh từ

  một loại máy thu thanh thông dụng trước đây

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crystal set

  * kỹ thuật

  điện:

  máy thu thanh tinh thể

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crystal set

  an early radio receiver using a crystal detector