crystal ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal ice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crystal ice

  * kinh tế

  băng tinh thể

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  đá pha lê

  đá tinh thể