crystallizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystallizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystallizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystallizer.

Từ điển Anh Việt

 • crystallizer

  xem crystallize

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crystallizer

  * kinh tế

  thiết bị kết tinh

  thùng kết tinh

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bộ kết tinh

  thiết bị kết tinh