con man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

con man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm con man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của con man.

Từ điển Anh Việt

  • con man

    * danh từ

    kẻ bịp bợm

Từ điển Anh Anh - Wordnet