conet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conet.

Từ điển Anh Việt

 • conet

  (tô pô) đối lưới

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conet

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  đối dưới

  đối lưới