con-rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

con-rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm con-rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của con-rod.

Từ điển Anh Việt

  • con-rod

    * danh từ

    (thông tục) thanh nối (viết tắt) của connecting rod